• +90 232 493 00 00
  • info@bakircay.edu.tr

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARIMIZ

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARIMIZ

• Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun sekretarya hizmetlerini yürütmek,
• Bütçe ödeneklerini özel hesaba aktarmak, özel hesaba ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
• Yükseköğretim kurumu araştırmacılarının görev aldığı ulusal ve uluslararası organizasyonlarca desteklenen bilimsel araştırma projelerin ilgili mevzuatla belirlenen işlemlerini yürütmek, izlemek, teşvik ve koordine etmek.
• Yükseköğretim kurumu araştırma politikasını destekleyen araştırma alan ve konularını belirlemek.
• Yükseköğretim kurumu araştırma performansını ölçmek, değerlendirmek.
• Yükseköğretim kurumu araştırma politikalarının belirlenmesiyle ilgili faaliyetleri yürütmek.
• Üst yöneticinin bilimsel araştırma projeleri ile ilgili olarak vereceği diğer görevleri ilgili birimlerle koordine halinde yürütmek.