• +90 232 493 00 00
  • info@bakircay.edu.tr

DIŞ FON KAYNAKLI PROJE BAŞVURUSU BİLDİRİMİ

Üniversitemizin proje performansının ölçülebilmesi, YÖK, TÜBİTAK vb. Kurumlar tarafından talep edilen raporlarda kurumumuza ilişkin verilerin eksiksiz iletilebilmesi ve dış fon kaynaklı (TÜBİTAK, AB vb.) proje başvuru süreçlerinde gerekli olan imza işlemlerinin etkin bir şekilde yönetilebilmesi için tüm dış kaynaklı proje başvurularında proje kaydı yapılması yüksek önem arz etmektedir.   

Bu kapsamda Üniversitemiz akademik personelinin, proje başvurusu yapmadan önce araştırma projesi ön kayıt formunu proje başvuru tarihinden önce dijital formatta bapk@bakircay.edu.tr eposta adresine iletmeleri gerekmektedir.  

Proje başvurularının onayı için gerekli bilgi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından, üst yönetime iletilecek ve başvuru sahibine bilgilendirme yapılacaktır.  

Dış fon kaynaklı projelerde yürütücü veya araştırmacı olarak görev alan ve projelerine ilişkin BAP Koordinatörlüğüne bildirimde bulunmayan akademik personelin, bir defaya mahsus olmak üzere araştırma projesi ön kayıt formunu doldurmaları ve bapk@bakircay.edu.tr eposta adresine iletmeleri gerekmektedir.

Araştırma projesi ön kayıt formu için tıklayınız.